WWW.ZTRACENESPZ.CZ

DĚLÁME TO PRO SEBE

4SD322

1BD428

ERAMM71

7B86879

8AN6188


Ztratíte-li RZ (SPZ) vašeho vozidla a vyplníte nutné informace do příslušného formuláře, pak my zkontrolujeme naši databázi nalezených RZ (SPZ). V případě že databáze bude ztracenou RZ (SPZ) obsahovat, bude Vám v případě souhlasu poskytnut kontakt na nálezce, s ním se na předání dohodnete osobně, v jiném případě proběhne předání RZ (SPZ) přes naši službu. Předání RZ (SPZ) může proběhnout osobně, poštovní službou nebo přes ztracenespz.cz. Pokud ztracená RZ (SPZ) v databázi není bude na stránkách www.ztracenespz.cz uveřejněna jako hledaná.

Najdete-li RZ (SPZ) a vyplníte nutné informace do příslušného formuláře, pak my za pomoci pojišťoven zjistíme majitele ztracené RZ (SPZ). V případě souhlasu budou majiteli RZ (SPZ) poskytnuty vaše kontaktní údaje (e-mail nebo telefonní číslo). V jiném případě proběhne předání RZ (SPZ) přes naši službu a vaše kontaktní údaje nebudou poskytnuty dále.

Přísně ctíme nárok na uchování osobních údajů!

Upozorňujeme, že nálezce nemá nárok na odměnu za nalezení RZ (SPZ), toto rozhodnutí je z důvodu možné protiprávní činnosti za účelem získávání odměn za nalezené RZ (SPZ). Databáze je pravidelně kontrolována pro případ výskytu tzv. pravidelných nálezců.

Nálezce má nárok na zaplacení poštovného v případě, že předání RZ (SPZ) proběhne přes poštovní službu nebo přes službu ztracenespz.cz 

V případě, že nálezce není ochoten požadavky služby ztracenespz.cz splnit, nechť prosím nechá RZ (SPZ) na místě kde ji našel, najde se určitě někdo jiný kdo pomůže.

Odkazy které Vám mohou pomoci:


Odbory dopravy – dopravní inspektoráty


Sankce za vozidlo se zakrytou, upravenou nebo nečitelnou RZ(SPZ)


Co správně dělat při ztrátě RZ(SPZ)


Rady:

Před tím než zažádáte o vystavení nových RZ (SPZ) za ztracenou, zeptejte se na odboru dopravy zda-li nedošlo k nalezení vaší ztracené RZ (SPZ), v případě že k nálezu došlo ušetříte si tak čas a peníze za vystavení RZ (SPZ) nových !!!

Pokud někdo najde RZ (SPZ) a ví, že RZ (SPZ) na místě leží jen několik málo minut, nechť ji nechá na viditelném místě kde ji našel. Je velká pravděpodobnost, že majitel RZ (SPZ) si do 24 hodin ztráty všimne a RZ (SPZ) bude na místech možné ztráty hledat. Toto platí především v obcích a městech.

Jako prevenci je možné rub RZ (SPZ) opatřit telefonním číslem nebo e-mailem a nebo jiným identifikačním údajem za pomocí nesmazatelné barvy. Pak v případě ztráty RZ (SPZ) je možnost, že nálezce Vás kontaktuje i bez naši pomoci. Toto opatření je nutné dobře zvážit, jedná se o možné poskytnutí vašich kontaktních údajů třetí osobě!